Oferta

W ramach prowadzonego biura oferujemy Państwu szeroki zakres
usług skierowanych zarówno do podmiotów gospodarczych jak i do osób
indywidualnych.

Dążenie do utrzymania wysokiego poziomu doradztwa stanowi
dla nas priorytet, który powoduje nieustanną konieczność podnoszenia naszych
kwalifikacji i jednocześnie pozwala nam na poszerzanie oferty.

Karta Informacyjna przedsięwzięcia

Alicja Borowczyk

Jestem specjalistą ochrony środowiska z dużym doświadczeniem w branży. Posiadam tytuł magistra ochrony środowiska uzyskany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam również studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na Politechnice Opolskiej. Pracowałam w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko. Moim głównym zadaniem było przeprowadzanie procedury wydawania opinii o potrzebie lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.