Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport, ochrona środowiska, taksonomia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko, Poznań kip analizy

Nasze biuro projektowe przygotowuje pełną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia, raport) dla przedsięwzięć
w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, niezbędnej do uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Posiadamy doświadczenie w analizie dokumentacji od strony urzędu.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport, ochrona środowiska, taksonomia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko, Poznań kip analizy

Dbanie o interes naszych klientów i świadczenie na ich rzecz usług odpowiadających ich potrzebom jest dla nas nadrzędną wartością powodującą konieczność poszerzania posiadanej wiedzy i kompetencji.

Dzięki interdyscyplinarności i współpracy ze specjalistami
z ochrony środowiska zapewniamy kompleksową pomoc i konsultacje uwzględniające w szerokim zakresie złożone sytuacje i potrzeby naszych klientów.

Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport, ochrona środowiska, taksonomia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko, Poznań kip analizy

Naszą ofertę kierujemy do dużych zakładów produkcyjnych
i przemysłowych, rolników zajmujących się chowem zwierząt, do małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób fizycznych. 

W wyniku indywidualnego podejścia do każdego problemu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość wykonywanych usług i zaproponować najlepiej dopasowane rozwiązania. Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy.

Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport, ochrona środowiska, taksonomia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko, Poznań kip analizy